Ndërmarrje për prodhimin e gilinderave prej alumini të nikluar (18 mikrona)


Pas çdo modeli do të gjeni kënaqësinë

Pas çdo kënaqësie do të gjeni emrin:

AGINA AL - PLAST

Rr. "I.L.Ribar" Nr 375
Tetovë
Maqedoni

Mob.:
+389 71 322 152
+389 71 322 153


Sido që të jetë shtëpia e juaj e re, e renovuar, klasike apo moderne, me prodhimet tona nga alumini i nikluar, shtëpia juaj fiton pamje të re.